• مراکز فروش
شرکت بیک دارای مراکز فروش بیشماری در سرتاسر ایران می باشد که هدف از این نمایندگان، فروش محصولات بیک می باشد. به دلیل آنکه روزانه بیست و چهار میلیون (24.000.000) عدد لوازم تحریر، پنج میلیون (5.000.000) عدد فندک، ده میلیون (10.000.000) عدد تیغ در کارخانه جات بیک تولید می گردد؛ در این میان تنها 6٪ فروش محصولات بیک در آفریقا و آسیا است و بیشترین فروش را در اروپا و آمریکا و آمریکای لاتین داراست.


مراکز فروش
نسخة الساعات رولكس طبق الاصل الساعا